25. 5. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 8. 6. 2016 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
23. 5. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat část pozemku v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
Pozvánka na Záhubské zvonění 18.6. 2016 24. 5. 2016 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás u příležitosti 370. výročí založení obce Záhuby dovolují pozvat na Záhubské zvonění v sobotu 18.6. 2016 od 14:00 hod. u nové zvoničky v Záhubech. Více...
Pozvánka na pouťovou zábavu 21.5.2016 11. 5. 2016 - V sobotu 21. května 2016 se koná tradiční Pouťová zábava v Zelenecké Lhotě v hospodě U Havlů. Více...
20. 4. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 4. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
6. 4. 2016 - Dovolujeme si Vám oznámit, že se vybírají poplatky z hrobových míst v Záhubech na období 2016 - 2025. Více...
30. 3. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemky v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
23. 3. 2016 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 16. 4. 2016 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
23. 3. 2016 - Zápis č. 3/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 23. 3. 2016. Více...
23. 3. 2016 - Nově otevřená Veterina Alciellë MVDr. Lenka Čepková, Holín 14. Více...
14. 3. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 23. 3. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
2. 3. 2016 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2016. Více...
2. 3. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemek v KÚ Záhuby. Více...
29. 2. 2016 - V sobotu 20. února 2016 se konal v hospodě U Havlů Hasičský ples SDH Zelenecká Lhota. Zcela zaplněnému sálu hrála Sebranka.
Fotogalerii z Hasičského plesu si prohlédnete zde.
24. 2. 2016 - Zápis č. 2/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 24. 2. 2016. Více...
18. 2. 2016 - Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Více...
14. 2. 2016 - V sobotu 13. února 2016 se konal V. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust v Zelenecké Lhotě a Záhubech.
Fotogalerii z Masopustu si prohlédnete zde.
5. 2. 2016 - Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
Pozvánka na Hasičský ples 20.2.2016 1. 2. 2016 - SDH Zelenecká Lhota dovoluje si Vás pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě v sobotu 20.února 2016. K tanci a poslechu zahraje SEBRANKA, vstupné 70 Kč. Všichni jste srdečně zváni!
Masopust dne 13.2. 2016 1. 2. 2016 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás dovolují pozvat na V. pokus obnovení tradice s názvem MASOPUST. Více....
20. 1. 2016 - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Více...
20. 1. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 1. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
19. 1. 2016 - Veřejná vyhláška: Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: