Archiv rok 2017

Změna úředních hodin na obecním úřadě
30. 12. 2017 - Úřední hodiny na obecním úřadě budou v roce 2018 každé pondělí od 16:30 do 17:30 hodin.
28. 12. 2017 - Zápis č. 9/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 28. 12. 2017. Více...
27. 12. 2017 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno. Více...
27. 12. 2017 - Volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 se konají v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota.
19. 12. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 28. 12. 2017 od 15:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Kůsovic kolednící Zelenecká Lhota 17.12. 2017 17. 11. 2017 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na vánoční koncert Kůsovic koledníků v neděli 17. prosince 2017 od 17:00 hod. v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě.
28. 11. 2017 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků, dle § 14 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ... více...
20. 11. 2017 - Návrh střednědobého výhledu Mariánské zahrady na roky 2019 - 2021. Více...
20. 11. 2017 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2018. Více...
Pozvánka na Mikulášskou nadílku 2.12. 2017 17. 11. 2017 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby zvou všechny děti na Mikulášskou nadílku v sobotu 2. prosince 2017 ve 14:00 hod.
15. 11. 2017 - Zápis č. 8/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 15. 11. 2017. Více...
11. 11. 2017 - Do obecní kroniky byl přidán rok 2016. Více... Zápisy z ostatních let jsou zde.
10. 11. 2017 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout budovu čp. 13. Více...
10. 11. 2017 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
8. 11. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 15. 11. 2017 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
1. 11. 2017 - Rozpočtové opatření č. 9/2017. Více...
21. 10. 2017 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Zelenecké Lhotě. Více...
19. 10. 2017 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 10. 2017 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dle rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 20. a 21. 10. 2017. V první den voleb - v pátek 20. 10. 2017 - proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 21. 10. 2017 - se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.
6. 10. 2017 - Rozpočtové opatření č. 8/2017. Více...
27. 9. 2017 - Zápis č. 7/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 9. 2017. Více...
14. 9. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 9. 2017 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
5. 9. 2017 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků, dle § 14 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ... více...
1. 9. 2017 - Rozpočtové opatření č. 7/2017. Více...
27. 8. 2017 - Obec Zelenecká Lhota si Vás dovoluje pozvat na sobotní podzimní setkání pod názvem Pohoda na Zelendě. Více...
1. 8. 2017 - Rozpočtové opatření č. 6/2017. Více...
26. 7. 2017 - Rozpočtové opatření č. 5/2017. Více...
26. 7. 2017 - Rozpočtové opatření č. 4/2017. Více...
26. 7. 2017 - Zápis č. 6/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 7. 2017. Více...
18. 7. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 7. 2017 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
23. 6. 2017 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemek v KÚ Záhuby. Více...
13. 6. 2017 - ÚZSVM Jičín oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. HJC/013/2017 s aukcí. Více...
31. 5. 2017 - Rozpočtové opatření č. 3/2017. Více...
31. 5. 2017 - Zápis č. 5/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 31. 5. 2017. Více...
23. 5. 2017 - Agentura Snů uvádí skvělou komedii Zítra to roztočíme drahoušku v sobotu 1.7. 2017 na hřišti v Zelenecké Lhotě. Více...
10. 5. 2017 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Zpráva VOS a.s. Jičín
5. 5. 2017 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Více...
26. 4. 2017 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat část pozemku v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
26. 4. 2017 - Zápis č. 4/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 4. 2017. Více...
26. 4. 2017 - Rozpočtové opatření č. 2/2017. Více...
26. 4. 2017 - Rozpočtové opatření č. 1/2017. Více...
Daň z nemovitých věcí na rok 2017
17. 4. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 4. 2017 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
8. 4. 2016 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 15. 4. 2017 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
Sběr nebezpečných odpadů 3. 4. 2017 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 29. dubna 2017 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
16. 3. 2017 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2017. Více...
16. 3. 2017 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2018 - 2019. Více...
Masopustní jarmark dne 18.3. 2017 6. 3. 2017 - SDH Zelenecká Lhota ve spolupráci s obcemi Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás dovolují pozvat na VI. pokus obnovení tradice s názvem MASOPUSTNÍ JARMARK.
JARMARK SE KONÁ V SÁLE HOSPODY U HAVLŮ A K DISPOZICE JE VYTÁPĚNÝ STAN.Více....
27. 2. 2017 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2018 - 2019. Více...
27. 2. 2017 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2017. Více...
15. 3. 2017 - Zápis č. 3/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 15. 3. 2017. Více...
27. 2. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 15. 3. 2017 od 18:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
27. 2. 2017 - Zápis č. 2/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 2. 2017. Více...
15. 2. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 2. 2017 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
15. 2. 2017 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 2. 2017 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Seznam nemovitostí.
Pozvánka na Hasičský ples 18.2.2017 29. 1. 2017 - SDH Zelenecká Lhota dovoluje si Vás pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě v sobotu 18.února 2017. K tanci a poslechu zahraje LK2 - Stanislav Lhota, vstupné 70 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!
29. 1. 2017 - SDH Zelenecká Lhota svolává členskou schůzi sboru v sobotu
4. února 2017 od 18:00 hod. v hospodě U Havlů. Více...
25. 1. 2017 - Zápis č. 1/2017 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2017. Více...
17. 1. 2017 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 25. 1. 2017 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
11. 1. 2017 - Aviární influenza drůbeže je nebezpečná nákaza kura domácího, ... více...
11. 1. 2017 - Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, pověřený provedením exekuce ... více...
4. 1. 2017 - Rozpočet na rok 2017. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: