O kronice obce

Stará pamětní kniha obce Lhota Zelenská založená roku 1760 se ztratila. V okresním archivu v Jičíně je uložena obecní kronika z let 1924-1965, od roku 1965 kroniku nikdo nevedl, jen Jaroslav Čuban si psal pro sebe záznamy od roku 1951.

Po jmenování kronikářem obce v roce 2007 jsem se pokusil dát dohromady události v obci Zelenecká Lhota v letech 1891 - 2006. Po roce práce, mnoha hodinách strávených v jičínském archivu se mně podařilo sepsat kroniku obce Zelenecká Lhota z let 1891 - 2006 čítající 370 stránek.

Při psaní této kroniky jsem čerpal z těchto zdrojů:

  • Záznamy z let 1951 - 2004 pana Jaroslava Čubana ze Zel. Lhoty čp.35
  • Kronika obecné jednotřídní školy ve Lhotě Zelenské 1812 - 1908
  • Kniha pamětní školy ve Lhotě Zelenecké 1908 - 1965
  • Školní kronika obecné školy ve Lhotě Zelenecké 1940 - 1945
  • Kniha protokolů z obecního zastupitelstva 1891 - 1915
  • Kronika obce 1924 - 1965
  • Pamětní kniha SDH Zelenecká Lhota 1899 - 1998
  • Opis kroniky obce založené roku 1760
  • Vlastní záznamy 2005 - 2006

Roku 2007 jsem založil kroniku novou, kterou píšu ručně i elektronicky.

Na těchto stránkách budu kroniku postupně zveřejňovat.

Výběr roku z obecní kroniky

Dne 14. ledna 2011 zapsal Marek Krčmařík, kronikář obce Zelenecká Lhota

Oficiální prezentace obce
webmaster: