Kalenář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, směrnice a zákony

Vyhlášky, směrnice a zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité vyhlášky, směrnice a zákony

Obecní vyhlášky a směrnice Účinnost
OZV č. 1/2023 o nočním klidu 8.11. 2023
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 1.1. 2024
OZV č. 3/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1. 2024
OZV č. 4/2023 o místním poplatku z pobytu 1.1. 2024
OZV č. 3/2021 Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  1.1. 2022
Směrnice č. 2/2023 Zásady a pravidla pro samovýrobu palivového dříví 1.2. 2023 
Směrnice č. 2/2023 - Příloha č.1 - Žádost o samovýrobu dříví 1.2. 2023  
Směrnice č. 2/2023 - Příloha č.2 - Smlouva o prodeji dříví formou samovýroby 1.2. 2023  

Směrnice č. 1/2023 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1.2. 2023  

Jednací řád obce Zelenecká Lhota

1.12. 2022

Řád veřejného pohřebiště obce Zelenecká Lhota

16.1.2021

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech