Kalenář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Zápis č.11/2023 ze dne 29.11. 2023
30 1 2
Mikulášská nadílka 2.12. 2023
Fotogalerie z Mikulášské nadílky 2.12. 2023
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
Kůsovic koledníci 17.12. 2023
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité vyhlášky, směrnice a zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Obecní vyhlášky a směrnice Účinnost
Směrnice č. 2/2023 Zásady a pravidla pro samovýrobu palivového dříví 1.2. 2023 
Žádost o samovýrobu dříví - Příloha č.1 - Směrnice č. 2/2023 1.2. 2023  
Smlouva o prodeji dříví formou samovýroby - Příloha č.2 - Směrnice č. 2/2023 1.2. 2023  

Směrnice č. 1/2023 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1.2. 2023  

Jednací řád obce Zelenecká Lhota

1.12. 2022

Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Zelenecká Lhota č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

19.3. 2021

Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1.1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Zelenecká Lhota č. 1/2016,

o nočním klidu

13.12. 2016

Obecně závazná vyhláška obce Zelenecká Lhota č. 2/2011, o místním poplatku ze psů

 17.2. 2011

Řád veřejného pohřebiště obce Zelenecká Lhota

16.1.2021
   

 

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací